Rekisteri- ja tietosuojakäytäntö


Rekisterinpitäjä:


Toiminimi Ateljee Kaisa Tirkkonen

Y-tunnus: 3276886-6

Postiiosoite: Mattanpolku 8, 02480 Kirkkonummi.

Ei käyntiosoitetta.


Rekisterinpitäjän yhteystiedot: Kaisa Tirkkonen. sähköposti: kaisa.tirkkonen@outlook.com,  puh (tekstiviestit): 0505620520

Rekisterin nimi

Ateljee Kaisa Tirkkosen asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilö tallennetaan rekisteriin verkkokaupan tilauslomakkeen kautta. Lisäksi rekisteristä löytyvät mahdollisen uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden antamat tiedot.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on verkkokaupan asiakassuhteiden ylläpitäminen ja verkkokaupan tilausten käsittely, toimittaminen ja tilausten arkistointi. Lisäksi verkkokaupan uutiskirjeen tilanneille henkilöille saatetaan lähettää muutaman kerran vuodessa uutiskirje.

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä);
  • Rahtiyhtiö;
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka)

Ateljee Kaisa Tirkkonen ei lovuta rekisterin tietoja muille kolmansille osapuolille.

 Henkilötietojen lähde

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi.

Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi;

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot

Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan ostohistoria sekä tieto uutiskirjeen tilauksesta.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.


Asiakkaan oikeudet suhteessa asiakasrekisteriin

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin;

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen;

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen;

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: info@ateljeekaisatirkkonen.fi

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.

Evästeiden käyttö

Sivusto käyttää verkkokauppa-alusta Webnoden, Google Analyticsin ja Facebookin toteuttamia evästeitä, joiden avulla seuraamme verkkokaupan käyttäjäliikennettä ja sivustokäyttäytymistä ja näin ollen voimme

 parantaa sivuston käyttömukavuutta ja muokata verkkokaupan tuotevalikoimaa.Nämä säännöt tulevat voimaan 1.5.2022